Голомт банкны лизингийн нөхцөл

Үзүүлэлт

Нөхцөл

Тайлбар

1

Зээлийн хэмжээ

Худалдан авч буй машины үнийн дүнгийн 100% хүртэл

Нэг зээлдэгчид олгох боломжтой дээд хэмжээ

2

Зээлийн хүү

1.70 хувь

Тогтмол

3

Зээлийн хугацаа

36 сар

Зээлийн дээд хугацаа 36 сар хүртэл

4

Урьдчилгаа төлбөр

0-20 хувь

-          Урьдчилгаа төлбөр 0-20% хүртэл төлсөн тохиолдолд ҮХХ барьцаална

-          Урьдчилгаа төлбөр 20% дээш төлсөн тохиолдолд худалдан авсан автомашин барьцаална

5

Зээлийн барьцаа

Худалдан авч буй автомашин ба ҮХХөрөнгө

Зээлийн урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээнээс хамаарна

6

Зээлийн шимтгэл

0.50 хувь

Зээл олгох дүнгээс нэг удаа авна

7

Нийлүүлэгч байгууллагаас авах шимтгэл

0.50 хувь

Автомашин борлуулж буй дүнгээс тооцож авна.

/Дээд хэмжээ 300 000 төгрөгнаас хэтрэхгүй/

8

Даатгал

Салбар, ТТөвийн харъяа даатгалын компани