O.Z Racing обуд

Таван Богд ХХК нь Италийн алдарт OZ Spa компанид LC200, LX570 загварын автомашинд зориулсан тусгай загварын обудыг захиалгаар үйлдвэрлүүлэн, борлуулдаг.
Нийт хугацаанд 5,845 ш OZ Racing, 1,997 ш Braid борлуулсан.
OZ Rally Raid обуд:
• 17’’ - 0.9 сая төг
• 18’’ - 1.1 сая төг
OZ Dolomiti обуд:
• 18’’ - 1.2 сая төг
100% made in Italy
Утас: 7507-0000, 9511-9511, 9909-5596

O.Z Racing обудны өнгөний сонголт