Компанийн удирдлагууд

Ж.Барсболд

Гүйцэтгэх захирал

Б.Энхсайхан

Дэд захирал

П.Буяндэлгэр

Бизнес удирдлагын хэлтсийн дарга

Ц.Бямбадорж

Засвар үйлчилгээний албаны дарга

Б.Дэмчигдорж

Автомашин борлуулалтын албаны дарга

Г.Мөнх-Эрдэм

Борлуулалтыг дэмжих албаны дарга

Д.Энхбат

Засвар үйлчилгээний нэгжийн дарга

Б.Мөнхнасан

Засвар үйлчилгээний менежер

Р.Баярмаа

Захиргаа, хүний нөөцийн албаны дарга

Г.Золбоо

Бизнес хөгжүүлэлтийн албаны дарга

М.Булгансумъяа

Ерөнхий нягтлан бодогч

Х.Мөнх-Очир

Санхүүгийн менежер