Кузов засварын үнийн жагсаалт

Засварын ангилал Засварын нэр SUV, CUV машин Sedan машин
Норматив цаг  Засварын үнэ Норматив цаг  Засварын үнэ
Баталгаат үнийн санал гаргах
1 Үнийн санал гаргах жижиг, цөөн эвдрэл             0.60         30,000             0.60         30,000
2 Үнийн санал гаргах том, олон эвдрэл             1.20         60,000             1.20         60,000
Сэлбэг сольж угсрах
3 Сольж тавих нуухтай шил солих              2.50      125,000    
4 Сольж тавих урд гупер задалж угсрах             1.50         75,000             1.50         75,000
5 Сольж тавих их гэрэл солих 1 тал             2.00      100,000             2.00      100,000
6 Сольж тавих под крыло солих             0.50         25,000             0.50         25,000
7 Сольж тавих хойд шаврын хаалт солих             0.50         25,000             0.50         25,000
8 Сольж тавих урд шаврын хаалт солих             0.33         17,000             0.33         17,000
9 Сольж тавих гишгүүр солих 1 тал             1.00         50,000    
10 Сольж тавих гишгүүр засаж будах             3.00      150,000    
11 Сольж тавих сноркел сольж тавих             3.00      150,000    
12 Сольж тавих хаалганы хавтас солих             0.50         25,000             0.50         25,000
13 Сольж тавих хаалганы хязгаарлагч солих             0.67         34,000             0.67         34,000
14 Сольж тавих хаалганы цоож солих             1.00         50,000             1.00         50,000
15 Сольж тавих хаалганы бариул солих             1.00         50,000             1.00         50,000
16 Сольж тавих хажуугын шил өргөгчийн мотор солих             1.50         75,000             1.50         75,000
17 Сольж тавих хаалганы шилний зам резин солих             0.50         25,000             0.50         25,000
18 Сольж тавих хаалганы хүрээ резин солих             0.50         25,000             0.50         25,000
19 Сольж тавих хаалганы нугас солих 1 ш             0.50         25,000             0.50         25,000
20 Сольж тавих хаалганы өрөгдөг шил солих             1.50         75,000             1.50         75,000
21 Сольж тавих хаалганы жижиг шил солих             1.50         75,000             1.50         75,000
22 Сольж тавих багажны хаалганы далбаа солих             1.00         50,000             1.00         50,000
23 Сольж тавих багажны хаалганы цоож солих             1.00         50,000             1.00         50,000
24 Сольж тавих багажны хаалганы нугас солих 1 ш             1.00         50,000             1.00         50,000
25 Сольж тавих багажны хаалганы гидр солих 1 ш             0.50         25,000             0.50         25,000
26 Сольж тавих толь солих             1.00         50,000             1.00         50,000
27 Сольж тавих толины хавтас солих             0.33         17,000             0.33         17,000
28 Сольж тавих толины арын таг солих             0.50         25,000             0.50         25,000
29 Сольж тавих хаалга дээрх борооны хаялага наах 1 ш             0.33         17,000             0.33         17,000
30 Сольж тавих хаалга дээрх кант наах 1 ш             0.33         17,000             0.33         17,000
31 Сольж тавих копутны доторлогоо солих             0.67         34,000             0.67         34,000
32 Сольж тавих копутны нугас солих 1 ш             0.50         25,000             0.50         25,000
33 Сольж тавих копутны гидр солих 1 ш             0.50         25,000             0.50         25,000
34 Сольж тавих усны сав солих             1.50         75,000             1.50         75,000
35 Сольж тавих копутны цоож солих             0.67         34,000             0.67         34,000
36 Сольж тавих урд сетка нүүр солих             0.50         25,000             0.50         25,000
37 Сольж тавих копутны цоожны тросс             1.00         50,000             1.00         50,000
38 Сольж тавих банкны тагны тросс солих             2.00      100,000             2.00      100,000
39 Сольж тавих шил арчигчийн резин солих             0.50         25,000             0.50         25,000
40 Сольж тавих шил арчигчийн мотор солих             1.00         50,000             1.00         50,000
41 Сольж тавих дотор панель бүтэн задлах             8.00      400,000             8.00      400,000
42 Сольж тавих урд панель задлах             4.00      200,000             4.00      200,000
43 Сольж тавих дотор дээвэр задлах             4.00      200,000             4.00      200,000
44 Сольж тавих хойд панель задлах             1.00         50,000             1.00         50,000
45 Сольж тавих зорчигчийн урд бүс солих 1 ш             0.50         25,000             0.50         25,000
46 Сольж тавих зорчигчийн хойд бүс солих 1 ш             0.67         34,000             0.67         34,000
47 Сольж тавих багаж дахь зорчигчийн бүс солих 1 ш             0.67         34,000    
48 Сольж тавих зорчигчийн урд суудал солих 1 ш             0.50         25,000             0.50         25,000
49 Сольж тавих зорчигчийн арын суудал солих             0.67         34,000             0.67         34,000
50 Сольж тавих багаж дахь зорчигчийн суудал солих 1 ш             0.67         34,000    
51 Сольж тавих ламп солих 1 ш             0.17           9,000             0.17           9,000
52 Сольж тавих арын их гэрэл солих 1 ш             0.67         34,000             0.67         34,000
53 Сольж тавих багаж дээрх гэрэл солих 1 ш             0.67         34,000             0.67         34,000
54 Сольж тавих номерын гэрэл солих             0.50         25,000             0.50         25,000
55 Сольж тавих ухрах камер солих             0.50         25,000             0.50         25,000
56 Сольж тавих хойд гупер задлах             2.00      100,000             2.00      100,000
57 Сольж тавих борхов солих             0.50         25,000    
58 Сольж тавих борховны таг будаж угсрах             2.00      100,000    
59 Сольж тавих хойд дугуй үүрэгч солих             1.00         50,000    
60 Сольж тавих ачаа солих угсрах             1.00         50,000    
61 Сольж тавих банкны таг солих             1.00         50,000    
Гажаа гаргах
62 Гажаа гаргах урд дотор шанааны гажаа             6.00      300,000             6.00      300,000
63 Гажаа гаргах урд дотор жаазны гажаа             5.00      250,000             5.00      250,000
64 Гажаа гаргах урд баганын гажаа             6.00      300,000             6.00      300,000
65 Гажаа гаргах дунд баганын гажаа             5.00      250,000             5.00      250,000
66 Гажаа гаргах хойд баганын гажаа             7.00      350,000             7.00      350,000
67 Гажаа гаргах арын хаалганы гажаа             6.00      300,000             6.00      300,000
68 Гажаа гаргах лүкний гажаа             3.00      150,000             3.00      150,000
69 Гажаа гаргах копут крылоны зай тааруулах             2.50      125,000             2.50      125,000
70 Гажаа гаргах хаалганы зай тааруулах             2.50      125,000             2.50      125,000
71 Гажаа гаргах гуперийн зай тааруулах             2.00      100,000             2.00      100,000
Засварлах
72 Засвар  шинэ урд гупер будаж, угсрах             8.00      570,000    
73 Засвар  шинэ хойд гупер будаж, угсрах             8.00      570,000    
74 Засвар  шинэ зорчигч хаалга будаж, угсрах             8.00      560,000    
75 Засвар  шинэ арын дээд хаалга будаж, угсрах             8.00      530,000    
76 Засвар  шинэ арын доод хаалга будаж, угсрах             8.00      530,000    
77 Засвар  шинэ урд крыло будаж, угсрах             8.00      530,000    
78 Засвар  шинэ копут будаж, угсрах             8.00      620,000    
79 Засвар  шинэ хойд крыло будаж, угсрах           40.00   2,500,000    
80 Засвар  шинэ дээвэр будаж, угсрах           40.00   2,550,000    
81 Засвар  урд гупер засах             8.00      580,000    
82 Засвар  хойд гупер засах             8.00      580,000    
83 Засвар  урд гупер таллаж засах             4.00      310,000    
84 Засвар  хойд гупер таллаж засах             4.00      310,000    
85 Засвар  урд гупер 1/3-аар таллаж засах             2.00      210,000    
86 Засвар  хойд гупер 1/3-аар таллаж засах             2.00      210,000    
87 Засвар  хаалга засах             8.00      590,000    
88 Засвар  арын дээд хаалга засах             6.00      410,000    
89 Засвар  арын доод хаалга засах             6.00      410,000    
90 Засвар  урд крыло засах             8.00      520,000    
91 Засвар  хойд крыло засах             8.00      600,000    
92 Засвар  копут засах             8.00      660,000    
93 Засвар  копут таллаж засах             4.00      330,000    
94 Засвар  дээвэр засах           16.00   1,160,000    
95 Засвар  урд салхины шил солих             4.00      490,000    
96 Засвар  арын крыло дээрх наадаг шил солих             4.00      350,000    
97 Засвар  арын хаалганы наадаг шил             4.00      350,000    
98 Засвар  урд дотор жааз солих бүтэн           24.00   1,380,000    
99 Засвар  урд дотор жааз солих 1 тал           24.00   1,360,000    
100 Засвар  урд дотор шанаа солих 1 тал           32.00   1,810,000    
101 Засвар  дотор багана засах             2.00      120,000    

*Дээрхи засвар үйлчилгээний үнэнд НӨАТ 10% орсон болно.