Кузов засварын үнийн жагсаалт

Д.д Код Засварын ангилал Засварын нэр Нор/ цаг  Үнэ
/ НӨАТ-тэй/
1 960010 Сольж угсрах  Ачаа солих угсрах дөрвөлжин                1.5                210,000
2 960020 Сольж угсрах  Ачаа солих угсрах туузан 1 тал                1.0                140,000
3 960030 Сольж угсрах  Багаж дахь зорчигчийн бүс солих 1 ш                1.0                140,000
4 960040 Сольж угсрах  Багаж дахь зорчигчийн суудал солих 1 ш                0.5                  70,000
5 960050 Сольж угсрах  Багажны доод хаалганд VX V8 бичиг наах                0.5                  70,000
6 960060 Сольж угсрах  Багажны доод хаалганы дотор панель солих                0.5                  70,000
7 960070 Сольж угсрах  Багажны доод хаалганы номерийн суурь солих                1.0                140,000
8 960080 Сольж угсрах  Багажны дээд хаалганы гидр солих 1 ш                0.5                  70,000
9 960090 Сольж угсрах  Багажны дээд хаалганы никель бичиг наах                0.5                  70,000
10 960100 Сольж угсрах  Багажны дээд хаалганы цоож солих                0.8                105,000
11 960110 Сольж угсрах  Багажны хаалганы далбаа солих /Spoiler/                1.0                140,000
12 960120 Сольж угсрах  Багажны хаалганы наадаг шил                4.0                570,000
13 960130 Сольж угсрах  Багажны хаалганы нугас солих 1 ш                0.5                  70,000
14 960140 Сольж угсрах  Банкны тагны тросс солих                2.0                320,000
15 960150 Сольж угсрах  Борооны хаялга наах 1 ш                0.3                  45,000
16 960160 Сольж угсрах  Борооны хаялгыг наалтаар наах 1 ш                0.3                  45,000
17 960170 Сольж угсрах  Борхов боох                0.5                  70,000
18 960180 Сольж угсрах  Броховны нүх цоолж суурилуулах                2.0                280,000
19 960190 Сольж угсрах  Голын толь солих                0.3                  35,000
20 960200 Сольж угсрах  Дотор панель бүтэн задлах                6.0                840,000
21 960210 Сольж угсрах  Дотор тааз задлах                8.0             1,100,000
22 960220 Сольж угсрах  Зорчигчийн арын суудал солих                1.0                140,000
23 960230 Сольж угсрах  Зорчигчийн урд бүс солих 1 ш                0.7                100,000
24 960240 Сольж угсрах  Зорчигчийн урд суудал солих 1 ш                0.7                100,000
25 960250 Сольж угсрах  Зорчигчийн хойд бүс солих 1 ш                1.0                140,000
26 960260 Сольж угсрах  Их гэрэл солих 1 тал                1.5                210,000
27 960270 Сольж угсрах  Их гэрэл солих 2 тал                1.8                240,000
28 960280 Сольж угсрах  Копутны гидр солих 1 ш                0.5                  70,000
29 960290 Сольж угсрах  Копутны доторлогоо солих                0.7                  95,000
30 960300 Сольж угсрах  Копутны нугас солих 1 ш                1.0                140,000
31 960310 Сольж угсрах  Копутны цоож солих                0.7                100,000
32 960320 Сольж угсрах  Копутны цоожны тросс                1.0                140,000
33 960330 Сольж угсрах  Ламп солих 1 ш                0.2                  25,000
34 960340 Сольж угсрах  Номерын гэрэл солих                0.5                  70,000
35 960350 Сольж угсрах  Нуухтай шил солих                 2.0                280,000
36 960360 Сольж угсрах  Под крыло солих 1 тал                0.7                100,000
37 960380 Сольж угсрах  Толины арын таг солих                0.5                  70,000
38 960390 Сольж угсрах  Толины хавтас солих                0.3                  50,000
39 960400 Сольж угсрах  Толь солих                1.0                140,000
40 960410 Сольж угсрах  Төмөр гишгүүр солих 1 тал                0.6                  85,000
41 960420 Сольж угсрах  Урд гупер задлаж угсрах                1.2                170,000
42 960430 Сольж угсрах  Урд нэмэлт гэрэл солих 1ш                0.8                115,000
43 960440 Сольж угсрах  Урд салхны шилний хажуугын даравч солих 1 тал                0.6                  85,000
44 960450 Сольж угсрах  Урд сетка нүүр солих                0.5                  70,000
45 960460 Сольж угсрах  Урд шаврын хаалт солих 1 тал                0.3                  40,000
46 960470 Сольж угсрах  Усны сав солих                1.7                240,000
47 960480 Сольж угсрах  Ухрах гэрэл солих 1ш                0.6                  85,000
48 960490 Сольж угсрах  Ухрах камер солих                0.5                  70,000
49 960500 Сольж угсрах  Хаалга дээрх кант наах 1 ш                0.6                  85,000
50 960510 Сольж угсрах  Хаалга дээрх кант суурилуулах 1 ш                1.5                210,000
51 960520 Сольж угсрах  Хаалга салгаж угсрах 1 ш                0.7                100,000
52 960530 Сольж угсрах  Хаалганы бариул солих                1.0                140,000
53 960540 Сольж угсрах  Хаалганы дотор хавтас солих                1.0                140,000
54 960550 Сольж угсрах  Хаалганы жижиг шил солих                1.5                210,000
55 960560 Сольж угсрах  Хаалганы нугас солих 1 ш                0.5                  70,000
56 960570 Сольж угсрах  Хаалганы өрөгдөг шил солих                1.5                210,000
57 960580 Сольж угсрах  Хаалганы хүрээ резин солих 1 ш                0.5                  70,000
58 960590 Сольж угсрах  Хаалганы хязгаарлагч солих                1.2                170,000
59 960600 Сольж угсрах  Хаалганы цоож солих                1.2                170,000
60 960610 Сольж угсрах  Хаалганы шилний зам резин солих                1.2                170,000
61 960620 Сольж угсрах  Хажуугийн шил өргөгчийн мотор солих                1.5                210,000
62 960630 Сольж угсрах  Хойд гупер задлаж угсрах                1.5                210,000
63 960640 Сольж угсрах  Хойд гупер задлаж угсрах дугуй үүрэгчтэй                1.8                250,000
64 960650 Сольж угсрах  Хойд гупер нэг талын задлаж угсрах                0.6                  85,000
65 960660 Сольж угсрах  Хойд гуперийн булангын мэдрэгч солих 1ш                0.5                  70,000
66 960670 Сольж угсрах  Хойд гуперийн голын мэдрэгч солих 1ш                1.6                220,000
67 960680 Сольж угсрах  Хойд гуперийн цацруулагч солих 1 тал                1.6                220,000
68 960690 Сольж угсрах  Хойд дугуй үүрэгч солих                1.0                140,000
69 960700 Сольж угсрах  Хойд крылоны дээд цонхны шил солих                5.0                700,000
70 960710 Сольж угсрах  Хойд панель задлах                1.0                140,000
71 960720 Сольж угсрах  Хойд тоормосны гэрэл солих 1 тал                0.5                  70,000
72 960730 Сольж угсрах  Хойд шаврын хаалт солих 1 тал                0.5                  70,000
73 960740 Сольж угсрах  Шил арчигчийн мотор солих                1.0                140,000
74 960750 Сольж угсрах  Шил арчигчийн резин солих 1 ш                0.2                  30,000
Гажаа гаргах          
75 970010 Гажаа гаргах Багажны доод хаалганы гажаа 1 зэрэг                4.0                660,000
76 970020 Гажаа гаргах Багажны доод хаалганы гажаа 2 зэрэг                6.0                990,000
77 970030 Гажаа гаргах Багажны доод хаалганы гажаа 3 зэрэг                9.0             1,500,000
78 970040 Гажаа гаргах Багажны дээд хаалганы гажаа 1 зэрэг                5.0                820,000
79 970050 Гажаа гаргах Багажны дээд хаалганы гажаа 2 зэрэг                7.0             1,150,000
80 970060 Гажаа гаргах Багажны дээд хаалганы гажаа 3 зэрэг             10.0             1,650,000
81 970070 Гажаа гаргах Дунд баганын гажаа 1 зэрэг             18.0             2,950,000
82 970080 Гажаа гаргах Дунд баганын гажаа 2 зэрэг             24.0             3,950,000
83 970090 Гажаа гаргах Дунд баганын гажаа 3 зэрэг             30.0             4,950,000
84 970100 Гажаа гаргах Дээд баганын гажаа 1 зэрэг             22.0             3,650,000
85 970110 Гажаа гаргах Дээд баганын гажаа 2 зэрэг             30.0             4,950,000
86 970120 Гажаа гаргах Дээд баганын гажаа 3 зэрэг             40.0             6,600,000
87 970130 Гажаа гаргах Копут крылоны зай тааруулах 1 зэрэг                1.8                300,000
88 970140 Гажаа гаргах Копут крылоны зай тааруулах 2 зэрэг                3.5                580,000
89 970150 Гажаа гаргах Копут крылоны зай тааруулах 3 зэрэг                5.0                820,000
90 970160 Гажаа гаргах Люкний гажаа 1 зэрэг                9.0             1,500,000
91 970170 Гажаа гаргах Люкний гажаа 2 зэрэг             10.0             1,650,000
92 970180 Гажаа гаргах Люкний гажаа 3 зэрэг             11.0             1,800,000
93 970190 Гажаа гаргах Урд баганын гажаа 1 зэрэг             35.0             5,800,000
94 970200 Гажаа гаргах Урд баганын гажаа 2 зэрэг             42.0             6,950,000
95 970210 Гажаа гаргах Урд баганын гажаа 3 зэрэг             55.0             9,100,000
96 970220 Гажаа гаргах Урд гүперийн зай тааруулах 1 зэрэг                1.5                250,000
97 970230 Гажаа гаргах Урд гүперийн зай тааруулах 2 зэрэг                2.0                330,000
98 970240 Гажаа гаргах Урд гүперийн зай тааруулах 3 зэрэг                3.0                500,000
99 970250 Гажаа гаргах Урд дотор жаазны гажаа 1 зэрэг                3.0                500,000
100 970260 Гажаа гаргах Урд дотор жаазны гажаа 2 зэрэг                5.0                820,000
101 970270 Гажаа гаргах Урд дотор жаазны гажаа 3 зэрэг                7.0             1,150,000
102 970280 Гажаа гаргах Урд дотор шанааны гажаа 1 зэрэг             20.0             3,300,000
103 970290 Гажаа гаргах Урд дотор шанааны гажаа 2 зэрэг             25.0             4,100,000
104 970300 Гажаа гаргах Урд дотор шанааны гажаа 3 зэрэг             30.0             4,950,000
105 970310 Гажаа гаргах Хаалганы зай тааруулах 1 зэрэг                2.0                330,000
106 970320 Гажаа гаргах Хаалганы зай тааруулах 2 зэрэг                3.0                500,000
107 970330 Гажаа гаргах Хаалганы зай тааруулах 3 зэрэг                5.0                820,000
108 970340 Гажаа гаргах Хойд баганын гажаа 1 зэрэг             30.0             4,950,000
109 970350 Гажаа гаргах Хойд баганын гажаа 2 зэрэг             35.0             5,800,000
110 970360 Гажаа гаргах Хойд баганын гажаа 3 зэрэг             40.0             6,600,000
111 970370 Гажаа гаргах Шалны гажаа 1 зэрэг             35.0             5,800,000
112 970380 Гажаа гаргах Шалны гажаа 2 зэрэг             50.0             8,300,000
113 970390 Гажаа гаргах Шалны гажаа 3 зэрэг             60.0          10,000,000
Гагнуур          
114 980010 Гагнуур хийх Арагон гагнуур 1см                0.1                  20,000
115 980020 Гагнуур хийх Хагас автомат гагнуур 1см                0.1                  20,000
Засварлах          
116 990010 Засвар хийх Багажны доод хаалга засах                4.0                880,000
117 990020 Засвар хийх Багажны дээд хаалга засах                4.0                880,000
118 990030 Засвар хийх Банкны таг будаж угсрах                1.5                270,000
119 990040 Засвар хийх Борховны таг будаж угсрах                1.5                270,000
120 990060 Засвар хийх Бүтэн будах, өнгө дагуу             70.0          19,400,000
121 990070 Засвар хийх Бүтэн будах, өнгө сольж           100.0          28,800,000
122 990080 Засвар хийх Бүтэн дриллэн өнгөлгөө (хар өнгө)                6.0             1,150,000
123 990090 Засвар хийх Бүтэн дриллэн өнгөлгөө (цайвар өнгө)                5.0                950,000
124 990100 Засвар хийх Гишгүүр засаж будах                3.0                500,000
125 990110 Засвар хийх Дотор багана засах                4.0                640,000
126 990120 Засвар хийх Дээвэр засах             15.0             3,050,000
127 990130 Засвар хийх Копут засах                8.0             1,500,000
128 990140 Засвар хийх Копут таллаж засах                5.0                870,000
129 990150 Засвар хийх Мэдрэгч будаж угсрах 1 ш                1.5                270,000
130 990160 Засвар хийх Салхи зүсэгч будаж угсрах                3.0                570,000
131 990170 Засвар хийх Шноркель хоолой будаж угсрах                3.5                650,000
132 990180 Засвар хийх Толины таг будаж угсрах                1.5                270,000
133 990190 Засвар хийх Төмөр гишгүүр засаж будах 1 тал                1.4                240,000
134 990200 Засвар хийх Урд гупер 1/2-р засах                3.0                650,000
135 990210 Засвар хийх Урд гупер 1/3-аар таллаж засах                2.5                520,000
136 990220 Засвар хийх Урд гупер засах                5.0             1,150,000
137 990230 Засвар хийх Урд гуперт хормой будаж угсрах                3.0                650,000
138 990240 Засвар хийх Урд дотор жааз солих 1 тал             16.0             3,300,000
139 990250 Засвар хийх Урд дотор жааз солих бүтэн             18.0             3,900,000
140 990260 Засвар хийх Урд дотор шанаа солих 1 тал             18.0             3,900,000
141 990270 Засвар хийх Урд крыло засах                6.0             1,100,000
142 990280 Засвар хийх Хаалга засах                6.5             1,200,000
143 990290 Засвар хийх Хойд гупер 1/2-р засах                3.0                650,000
144 990300 Засвар хийх Хойд гупер 1/3-аар таллаж засах                2.5                520,000
145 990310 Засвар хийх Хойд гупер засах                5.0             1,100,000
146 990320 Засвар хийх Хойд гүперт хормой будаж угсрах                3.0                650,000
147 990330 Засвар хийх Хойд крыло засах                7.0             1,300,000
148 990340 Засвар хийх Хормой будах 1 тал                2.0                400,000
149 990350 Засвар хийх Хуванцар гишгүүр будаж угсрах 1 тал                2.5                490,000
150 990360 Засвар хийх Шинэ багажны доод хаалга будаж, угсрах                5.0             1,100,000
151 990370 Засвар хийх Шинэ багажны дээд хаалга будаж, угсрах                5.5             1,200,000
152 990380 Засвар хийх Шинэ дээвэр будаж, угсрах             30.0             6,200,000
153 990390 Засвар хийх Шинэ зорчигч хаалга будаж, угсрах                6.5             1,200,000
154 990400 Засвар хийх Шинэ копут будаж, угсрах                7.0             1,500,000
155 990410 Засвар хийх Шинэ урд гупер будаж, угсрах /сэлбэг гаднаас/                5.0             1,100,000
156 990420 Засвар хийх Шинэ урд гупер будаж, угсрах /сэлбэг дотоодоос/                5.0             1,000,000
157 990430 Засвар хийх Шинэ урд крыло будаж, угсрах                5.0             1,100,000
158 990440 Засвар хийх Шинэ хойд гупер будаж, угсрах /сэлбэг гаднаас/                5.0             1,100,000
159 990450 Засвар хийх Шинэ хойд гупер будаж, угсрах /сэлбэг дотоодоос/                5.0             1,000,000
160 990460 Засвар хийх Шинэ хойд крыло будаж, угсрах             25.0             5,400,000