ХААН банкны лизинг

Харилцагч та бүхэн "Таван Богд" ХХК-ийн “Toyota” үзэсгэлэнгийн танхимд борлуулагдаж буй бүх загварын шинэ автомашинуудыг ХААН банкны лизингээр худалдан авах боломжтой.

                                                          Лизингийн нөхцөл

Урдчилгаа төлбөр Лизингийн хугацаа /сараар/ Төгрөг Ам.доллар
10% 96 1.3% 1.05%

* Банкнаас тавьж буй нэмэлт нөхцөлийг хангасан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулна.

* 96 хүртэл сараар олгоно.

Хаан банкны зээлийн эдийн засагчийн утас: 7577-7880