ХААН банкны лизинг

Харилцагч та бүхэн "Таван Богд" ХХК-ийн “Toyota” үзэсгэлэнгийн танхимд борлуулагдаж буй бүх загварын шинэ автомашинуудыг ХААН банкны лизингээр худалдан авах боломжтой.

                                                          Лизингийн нөхцөл

Урдчилгаа төлбөр Лизингийн хугацаа /сараар/ Төгрөг Ам.доллар
10% Аж ахуйн нэгж бол 8 жил, хувь хүн бол 2.5 жил 1% -

Хаан банкны лизингийн бүрдүүлэх материал
Иргэний үнэмлэх, гэрлэлтийн баталгаа, 1% цээж зураг /сүүлийн 6 сар дотор авахуулсан/
Хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь мөн иргэний үнэмлэх, 1% цээж зураг
Цалингийн орлоготой бол: Ажлын газрын тодорхойлолт, НДД/эх хувиар/, цалингийн дансны хуулга сүүлийн 1 жилээр
Түрээсийн орлоготой бол: Түрээсийн гэрээ, үл хөдлөхийн гэрчилгээний хуулбар,Түрээс авсан баримт юмуу түрээс ордог дансны хуулга/сүүлийн 12 сараар/
Бизнесийн орлоготой бол: Компаний гэрчилгээ, дүрэм санхүүгийн тайлан, татварын тодорхойлолт, тусгай зөвшөөрөл үйлчилгээ эрхлэх гэрээ, бизнесийн орлогыг тодорхойлох хамтран ажиллах гэрээ, ажлын гэрээнүүд болон дансны хуулга
Ажлын байр өөрийнх бол үл хөдлөхийн гэрчилгээ, түрээсийнх бол түрээсийн гэрээнүүд, түрээслүүлэгчийн тодорхойлолт
Орлогын бүртгэл /сүүлийн 1 жилээр буюу орлого баталгаажуулах бичиг баримтууд /дотоод тайлан, хар дэвтэр хуулга /Хаан банкны дансны хуулга бол авчрах шаардлагагүй
Өөрийн нэр дээрх хөрөнгийн гэрчилгээнүүд , тоног төхөөрөмж, бараа материалын жагсаалт
Бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
Банкнаас өгсөн бичиг баримт бөглөх /анкет өргөдөл
Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж 100% лизингээр авах бол
1. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
2. Үл хөдлөхийн түүхчилсэн лавлагаа /ТҮЦ машинаас/
Гарах зардал
Тээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгал: Машины үнийн дүнгээс:
Миг даатгал-0.85%, Монгол даатгал-0,8%
Зээл өргөдлийн хураамж – 10,000₮
Цахим тэмдэгтийн хураамж-20,000₮

Хаан банкны зээлийн эдийн засагчийн утас: 9907-9980, 9906-8142, 8808-7132, 9903-1322, 8909-5366, 7577-7880